Termeni de utilizare

1.Proprietatea intelectuală.

Serviciul,Site-ulși toate informațiileși/sau conținutul pe care le vedeți,auziți sau le-ați experimentatîn alt mod pe Site("Conținutul")sunt protejate de Chinași legile internaționale privind drepturile de autor,mărcile comercialeși alte legiși aparțin Componentei Best.sau partenerii săi,partenerii,afiliații,contribuabili sau terți.Best-Component.com văacordăo licențăpersonală,netransferabilăși neexclusivăpentru a utiliza Site-ul,Serviciulși Conținutul pentru a imprima,descărcași stoca porțiuni de conținutul pe careîl selectați,cu condiția să:(1)utilizați numai aceste copii ale conținutului pentru propriile dvs.scopuri de afaceri interne sau pentru utilizarea dvs.personală,necomercială;(2)sănu copiați sau săpublicați conținutul pe nici un computer de rețea sau transmite,distribui sau difuza Conținutulîn orice mediu(3)nu modificați sau modificați conținutulîn nici un fel,sau săștergeți sau săschimbați orice notificare privind drepturile de autor sau marca comercială.Nu aveți dreptate,titlul sau interesul pentru conținutul sau materialele descărcate văsunt transferate ca rezultat al acestei licențe.Best-Component.comîși rezervătitlul completși drepturile complete de proprietate intelectualăîn orice Conținut descărcați de pe site,sub rezerva acestei licențe limitate,pentru a văfolosiîn mod personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu aveți dreptul săutilizați niciunul dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,de către legea aplicabilă.Nu este posibil săoglinzi,sărăzuiți sau săîncadrați pagina de pornire sau orice alte pagini ale acestui site pe orice alt site web sau pe o paginăweb.Nu puteți conecta"link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați link-uri către acest site site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale Site-ului fărăpermisiunea scrisă.Nici un drept,titlu sau interes pentru orice conținut sau materiale descărcate nu vi se vor transfera ca rezultat al acestei licențe.Best-Component.comîși rezervătitlul completși drepturile complete de proprietate intelectualăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate pentru a văfolosiîn mod personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu puteți folosi niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Este posibil sănu reflectați,sauîncadrați pagina de pornire sau orice alte pagini ale acestui site pe orice alt site Web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care săocoleascăpagina de pornire sau alte părți ale site-ul fărăpermisiunea scrisă.Nici un drept,titlu sau interes pentru orice conținut sau materiale descărcate nu vi se vor transfera ca rezultat al acestei licențe.Best-Component.comîși rezervătitlul completși drepturile complete de proprietate intelectualăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate pentru a văfolosiîn mod personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu puteți folosi niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Este posibil sănu reflectați,sauîncadrați pagina de pornire sau orice alte pagini ale acestui site pe orice alt site Web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care săocoleascăpagina de pornire sau alte părți ale site-ul fărăpermisiunea scrisă.titlul sau interesul pentru orice conținut sau materiale descărcate este transferat dvs.ca rezultat al acestei licențe.Best-Component.comîși rezervătitlul completși drepturile de proprietate intelectualădeplinăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate pentru dvs.săutilizați personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu aveți dreptul săutilizați niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Este posibil sănu reflectați,pagina de pornire sau orice alte pagini ale acestui site pe orice alt site web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale Site-ului fărăpermisiunea scrisă.titlul sau interesul pentru orice conținut sau materiale descărcate este transferat dvs.ca rezultat al acestei licențe.Best-Component.comîși rezervătitlul completși drepturile de proprietate intelectualădeplinăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate pentru dvs.săutilizați personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu aveți dreptul săutilizați niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Este posibil sănu reflectați,pagina de pornire sau orice alte pagini ale acestui site pe orice alt site web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale Site-ului fărăpermisiunea scrisă.comîși rezervătitlul completși drepturile complete de proprietate intelectualăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate,pentru ca dvs.săutilizați personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu puteți utiliza niciuna dintre semnele sau siglele care aparînîntreaga Site fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Nu este posibil sănu oglinzi,sărăzuiți sau săîncadrați pagina de pornire sau alte pagini ale acestui site pe orice alt site Web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"link-uri profunde"către Site,adicăsăcreeze linkuri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.comîși rezervătitlul completși drepturile complete de proprietate intelectualăîn orice Conținut pe careîl descărcați de pe Site,sub rezerva acestei licențe limitate,pentru ca dvs.săutilizați personal conținutul așa cum este prezentat aici.Nu puteți utiliza niciuna dintre semnele sau siglele care aparînîntreaga Site fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Nu este posibil sănu oglinzi,sărăzuiți sau săîncadrați pagina de pornire sau alte pagini ale acestui site pe orice alt site Web sau pe o paginăweb.Nu este posibil săconectați"link-uri profunde"către Site,adicăsăcreeze linkuri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.Este posibil sănu utilizați niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Nu puteți săoglinzi,sărăzuiți sau săîncadrați pagina de start sau alte pagini ale acestui site pe orice alt site web sau paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care săocoleascăpagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.Este posibil sănu utilizați niciuna dintre mărcile sau logo-urile care apar peîntreg site-ul fărăconsimțământul expres scris al proprietarului mărcii comerciale,cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă.Nu puteți săoglinzi,sărăzuiți sau săîncadrați pagina de start sau alte pagini ale acestui site pe orice alt site web sau paginăweb.Nu este posibil săconectați"Link-uri profunde"la Site,adicăsăcreați linkuri către acest site care săocoleascăpagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.creați link-uri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.creați link-uri către acest site care ocolește pagina de pornire sau alte părți ale site-ului fărăpermisiunea scrisă.

 

2.Disclaimer of Warranties.

Best-Component.com nu oferăgaranții exprese sau implicite cu privire la niciun produs sau site-ul,serviciul sau conținutul.Best-Component.comîși declinăexpres garanțiile de orice fel,expres,implicit,statutar sau nu,incluzând,dar fărăa se limita la,garanțiile implicite de vandabilitate,adecvare pentru un anumit scop,titluși nici oîncălcare a produselor,a site-ului,a serviciuluiși a conținutului.Best-Component.com nu garanteazăce funcțiile efectuate de site sau de serviciu vor fi neîntrerupte,în timp util,securizate sau fărăerori sau cădefectele din site sau din serviciu vor fi corectate.Best-Component.com nu garanteazăacuratețea sau exhaustivitatea conținutului,sau căorice eroriîn conținut vor fi corectate.Site-ul,serviciulși conținutul sunt furnizate pe baza"așa cum este"și"ca disponibil".

La adresa Best-Component.com,adresele IP ale vizitatorilor sunt revizuite periodicși analizateîn scopul monitorizăriișiîmbunătățirii eficiente a site-ului Web numaiși nu vor fi distribuiteîn afara Best-Component.com.

În timpul vizitei la un site web,văputem solicita informații de contact(adresa de e-mail,numărul de telefon,numărul de faxși adresele de expediere/facturare).Aceste informații sunt colectateîn mod voluntar-și numai cu aprobarea dvs.

 

3.Limitarea răspunderii.

În nici un caz,Best-Component.com nu va fi răspunzător fațăde cumpărător sau terțăparte pentru orice daune indirecte,incidentale,speciale,consecvente,punitive sau exemplare(inclusiv,fărăa se limita la profiturile pierdute,economiile pierdute sau pierderea oportunităților de afaceri)(II)Utilizarea sau incapacitatea de utilizare a site-ului,a serviciului,a serviciului,a serviciilor sau a serviciilor,(IV)Orice revendicare care poate fi atribuităunor erori,omisiuni sau alte inexactitățiîn site,serviciuși/sau conținut;(V)Acces neautorizat la sau(VI)Declarații sau comportamente ale oricărei părți terțe pe site sau serviciu;(VII)Orice altăproblemălegatăde produse,de site-ul,serviciul sau conținutul,chiar dacăBest-Component.com a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Singura obligațieși răspunderea pentru defectele produsului BestComponent.com sunt,la opțiunea BestComponent.com,înlocuirea unui astfel de produs defect sau rambursarea către client a sumei plătite de client,prin urmare răspunderea BestComponent.comîn nici un caz nu depășește prețul de cumpărare al cumpărătorului.Remedierea de mai sus este condiționatăde notificareaîn scris a cumpărătorului de defecțiuneși de returnare a produsului defectîn termen deșaizeci(60)de zile de la cumpărare.Remedierea de mai sus nu se aplicăproduselor care au fost supuse unei utilizări incorecte(incluzând,descărcare,neglijență,accident sau modificare sau la produse care au fost lipite sau modificateîn timpul asamblării sau care nu pot fi testateîn alt mod.Dacăsunteți nemulțumit de site,de serviciu,de conținut sau de condițiile de utilizare.singurași exclusivăsoluție este săîntrerupeți utilizarea site-ului.Recunoașteți,prin utilizarea site-ului dvs.,căfolosirea site-ului dvs.este la riscul dvs.unic.